Thursday, June 30, 2011


just got back here in davao...sa airport pa lang wala ng ibang kwento ang mga tao kundi ang devastation na dala ng ulan.

No comments: